WordPress-kotisivujen tai WooCommerce-verkkokaupan hakukoneoptimointi

Omien WordPress-kotisivujen tai WooCommerce-verkkokaupan perustaminen käy nykyään suhteellisen näppärästi. Kuitenkin kaikkien erityisesti liiketoimintaan tähtäävien sivujen perustamisen yhteydessä on hyvä muistaa, ettei kävijöitä saavu sivustolle itsestään, vaan omia sivuja tulisi jotenkin osata myös markkinoida. Tähän liittyen tarvitaan usein myös hakukoneoptimointia, jonka voisi ajatella olevan ikään kuin yksi osa oman sivuston markkinointia. Hakukoneoptimoinnin avulla omille sivuille on mahdollista saada paljonkin kävijöitä, jos se vain on hyvin toteutettu. Hakukoneoptimointia voi osaava tyyppi tehdä itsekin, mutta usein ammattilaisen apu voi olla tarpeen, varsinkin mahdollisimman hyvän lopputuloksen saavuttamiseksi. Alla on lyhyesti avattu hakukoneoptimoinnin tarkoitusta sekä sitä, miksi sitä tehdään. Nämä perusasiat on jokaisen sivuston perustajan hyvä tietää, vaikka ei itse lähtisikään hakukoneoptimointia käytännössä toteuttamaan.

WordPress

Mitä hakukoneoptimointi tarkoittaa ja miten sitä tehdään?

Hakukoneoptimointi, englanniksi SEO (search engine optimization) tarkoittaa sitä, että parannetaan tiettyjen toimenpiteiden avulla jonkin yksittäisen verkkosivun tai kokonaisen sivuston sijoittumista hakukoneiden hakutulosten luettelossa tiettyjä hakusanoja käytettäessä. Tavoitteena on siis saada kyseinen verkkosivu hakutulosten kärkeen ja sitä kautta myös saada hakijat valitsemaan tämä sivu kaikkien hakukoneen antamien ehdotusten joukosta. Tämä on erittäin tärkeää juuri silloin, kun harjoitetaan jotakin liiketoimintaa oman sivuston kautta. Hakukoneoptimoinnilla voidaan myös pyrkiä parantamaan sivuston sijoituksia ennalta arvaamattomilla hakulauseilla eli niin sanotuilla pitkän hännän hakusanoilla haettaessa. Sanalla ”optimointi” viitataan tässä yhteydessä verkkosivujen sisältöön, joka siis optimoidaan hakukoneystävälliseksi. Tällä tarkoitetaan sitä, että verkkosivut suunnitellaan ja toteutetaan hakukoneita ajatellen.

Toimenpiteitä, joita hakukoneoptimoinnin yhteydessä tehdään, on käytännössä hyvin paljon. Sijoittumiseen hakutuloksissa voidaan vaikuttaa tuottamalla ja muokkaamalla sivuston tekstisisältöjä, metatietoja, osoiterakennetta, latausnopeutta, sivustolle osoittavia linkkejä sekä huomioimalla useita muitakin muuttujia. Hakukoneoptimointiin liittyy kuitenkin muutakin kuin vain verkkosivujen sisällön muokkaaminen. Tärkeää on myös verkkosivulle osoittavien linkkien määrän ja laadun lisääminen, mikä nostaa verkkosivun arvoa hakukoneiden ”silmissä”. Tätä voidaan kutsua myös linkkisuosioksi. Hakukoneoptimointiin liitetään usein myös tehokkaiden sisääntulosivujen suunnittelu, jonka avulla pyritään houkuttelemaan sivustolle saapuva kävijä esimerkiksi tilaamaan jotain. Sisääntulosivujen on hyvä olla myös mahdollisimman selkeät, jotta sivustolle saapuva kävijä ei turhaudu yrittäessään etsiä sieltä jotakin tarvitsemaansa tietoa tai tuotetta kuitenkaan sitä löytämättä. Hakukoneoptimointi ei ole ihan yksinkertaista ja se vie myös paljon aikaa, mutta toisaalta saavutetuista tuloksista voi olla usein hyvinkin pitkäaikaista hyötyä.

Miksi hakukoneoptimointia tehdään?

Hakukoneoptimoinnin avulla pyritään siis edistämään kohdesivuston sijoittumista hakukoneiden luonnollisiin hakutuloksiin. Luonnollisia hakutuloksia pidetään yleisesti ottaen luotettavina, sillä maksetut mainokset merkitään nykyään selvästi hakutuloksiin. Luonnollisten linkkien kautta sivustolle saapuva kävijäliikenne on usein alttiimpaa viettämään sivustolla enemmän aikaa, mikä taas johtaa siihen, että jokainen liiketoimintaa harjoittava taho haluaa oman osuutensa tästä kävijäliikenteestä. Luonnollisissa hakutuloksissa sijainnilla on merkitystä, sillä karkeasti noin 50 % hakutulosten ensimmäisen sivun näkevistä kävijöistä siirtyvät kolmeen ensimmäiseen linkkiin, 49 % jakautuu muihin näkyviin linkkeihin ja vain yksi prosentti siirtyy tarkastelemaan hakutulosten seuraavia sivuja. Tämän takia kilpailu on äärimmäisen kovaa juuri näistä ensimmäisen sivun sijoituksista lähes millä alalla tahansa. Hakukoneoptimoinnin avulla omaa sijoitusta hakutuloksissa voidaan pyrkiä parantamaan, joten sen vuoksi siihen panostaminen on eri toimijoille tärkeää. Tavallaan hakukoneoptimoinnin voisi sanoa olevan myös nykyaikaistettua näkyvyyden lisäämistä.

Omien WordPress-kotisivujen tai WooCommerce-verkkokaupan suunnittelu

Omat kotisivut tai verkkokaupan voi suunnitella itse ja niistä voi tulla jopa todella toimivat ihan ”itse tehtyinäkin”. Joskus voi kuitenkin olla hyvä pyytää hieman apua ja vinkkejä alan ammattilaisilta tai joltain, jolla on aiheesta muuten tietoa ja kokemusta. Verkkosivujen suunnittelussa kannattaa tekstisisällön lisäksi aina huomioida sivuston visuaalinen ilme, eikä kaikilla välttämättä ole niin sanotusti silmää tällaiseen suunnitteluun. Myös esimerkiksi oma logo on merkittävä ja hyvin näkyvä osa verkkosivuja, jolloin sen tulisi olla jollain tavalla mieleenpainuva sivustolla vieraileville tahoille. Sen vuoksi voi olla kannattavaa, että oman logon suunnittelu annetaan jonkun asiantuntevan henkilön hoidettavaksi. Paljon on kuitenkin mahdollista tehdä myös itse. Esimerkiksi kaikki tekstit, joita omille sivuilleen haluaa, voi ja kannattaakin suunnitella itse, varsinkin jos kyseessä on sellainen hankalampi aihealue, ettei siitä ole välttämättä jokaisella vastaantulevalla henkilöllä juuri mitään tietoa. Tällöin itse suunnittelemalla, voi päästä parhaaseen mahdolliseen lopputulokseen, kun ei esimerkiksi pääse syntymään asiavirheitä.